Janusheva, Violeta. “ВТОРОТО РАМНИШТЕ НА СЛОЖЕНОСТ КАЈ МУЛТИПЛИКАТИВНИТЕ СЛОЖЕНИ СЕМАНТЕМИ ОД ПРВ СТЕПЕН ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК”. Philological Studies 11, no. 2 (October 25, 2019): 63-74. Accessed June 25, 2024. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/515.