[1]
D. Popovska, “АЏИЛАК И СВЕТИ МЕСТА ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: МЕСТО, ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗАМ”, FS, vol. 11, no. 2, pp. 128-134, Oct. 2019.