Popovska, Dragica. 2019. “АЏИЛАК И СВЕТИ МЕСТА ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: МЕСТО, ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗАМ”. Philological Studies 11 (2), 128-34. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/521.