(1)
Smilevski, G. ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПРЕМЕСТЕНОСТА ВО МУЗЕЈ НА БЕЗУСЛОВНОТО ПРЕДАВАЊЕ И ВО МИНИСТЕРСТВО НА БОЛКАТА ОД ДУБРАВКА УГРЕШИЌ. FS 2019, 11, 249-258.