[1]
Popovska, D. 2019. АЏИЛАК И СВЕТИ МЕСТА ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: МЕСТО, ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗАМ. Philological Studies. 11, 2 (Oct. 2019), 128-134.