1.
Петревски Б. Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик. JCP [Internet]. 2019Dec.19 [cited 2020May28];2(2):65–79. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/969