1.
Танушевска Л. Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик. JCP [Internet]. 2019Dec.19 [cited 2020Jun.4];2(2):49–63. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/968