1.
Диздаревиќ В. „Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста. JCP [Internet]. 2022Jun.22 [cited 2022Oct.6];5(1):73–87. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1686