1.
Митевски Д. Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.20];3(1):173–182. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1381