1.
Ангеловска Д. Невозможното враќање дома во пиесата Одисеј од Горан Стефановски. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.28];3(1):111–125. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1375