1.
Тасевска Хаџи-Бошкова И. Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски. JCP [Internet]. 2020Jun.20 [cited 2020Oct.20];3(1):71–81. Available from: https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1372