Петревски, Бојан. “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 2, no. 2 (December 19, 2019): 65–79. Accessed June 4, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/969.