Макаријоска, Лилјана. “Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology 5, no. 1 (June 22, 2022): 121–128. Accessed October 6, 2022. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1689.