Митевски, Дарко. “Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена”. Journal of Contemporary Philology 3, no. 1 (June 20, 2020): 173–182. Accessed October 20, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1381.