Тасевска Хаџи-Бошкова, Искра. “Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски”. Journal of Contemporary Philology 3, no. 1 (June 20, 2020): 71–81. Accessed October 20, 2020. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/article/view/1372.