Дамјаноски, М. “Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 119–131, doi:10.37834/JCP1920119d.