Ќулавкова, К. “Ритуалот на жртвување и економијата на насилството ”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 95–103, doi:10.37834/JCP1920095kj.