Петревски, Б. “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 65–79, doi:10.37834/JCP1920065p.