Танушевска, Л. “Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 49–63, doi:10.37834/JCP1920049t.