Макаријоска, Л. “Вредно лингвистичко издание – прва лексикологија на македонскиот јазик”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 121–128, doi:10.37834/JCP2251121m.