Јовковска, А. “Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 89–100, doi:10.37834/JCP2251089j.