Петревски, Б. “Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 5, no. 1, June 2022, pp. 59–72, doi:10.37834/JCP2251059p.