Бужаровска, Р. “Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 2, Dec. 2020, pp. 133–156, doi:10.37834/JCP2020133b.