Митевски, Д. “Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 173–182, doi:10.37834/JCP2030173m.