Димоски, С. “Театролошкото поимање на митот: случајот Федра”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 163–172, doi:10.37834/JCP2030163d.