Тасевска Хаџи-Бошкова, И. “Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски”. Journal of Contemporary Philology, Vol. 3, no. 1, June 2020, pp. 71–81, doi:10.37834/JCP2030071thb.