[1]
К. Ќулавкова, “Ритуалот на жртвување и економијата на насилството ”, JCP, vol. 2, no. 2, pp. 95–103, Dec. 2019.