[1]
Б. Петревски, “Аспекти на придавската секундарна предикација во македонскиот јазик”, JCP, vol. 2, no. 2, pp. 65–79, Dec. 2019.