[1]
Л. Танушевска, “Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик”, JCP, vol. 2, no. 2, pp. 49–63, Dec. 2019.