[1]
Б. Петревски, “Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска”, JCP, vol. 5, no. 1, pp. 59–72, Jun. 2022.