[1]
Л. Митковска and Ф. Сарачевиќ, “Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии”, JCP, vol. 5, no. 1, pp. 7–25, Jun. 2022.