[1]
Д. Митевски, “Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 173–182, Jun. 2020.