[1]
С. Димоски, “Театролошкото поимање на митот: случајот Федра”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 163–172, Jun. 2020.