[1]
И. Тасевска Хаџи-Бошкова, “Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски”, JCP, vol. 3, no. 1, pp. 71–81, Jun. 2020.