Дамјаноски, М. (2019) “Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата”, Journal of Contemporary Philology, 2(2), pp. 119–131. doi: 10.37834/JCP1920119d.