Ќулавкова, К. (2019) “Ритуалот на жртвување и економијата на насилството ”, Journal of Contemporary Philology, 2(2), pp. 95–103. doi: 10.37834/JCP1920095kj.