Танушевска, Л. (2019) “Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик”, Journal of Contemporary Philology, 2(2), pp. 49–63. doi: 10.37834/JCP1920049t.