Диздаревиќ, В. (2022) “„Подобро е добро име отколку големо богатство“: Симболичкиот капитал во полето на книжевноста”, Journal of Contemporary Philology, 5(1), pp. 73–87. doi: 10.37834/JCP2251073d.