Бужаровска, Р. (2020) “Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност”, Journal of Contemporary Philology, 3(2), pp. 133–156. doi: 10.37834/JCP2020133b.