Митевски, Д. (2020) “Филозофијата на Теодор Адорно за уметноста и за репетитивноста како начин на промена”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 173–182. doi: 10.37834/JCP2030173m.