Димоски, С. (2020) “Театролошкото поимање на митот: случајот Федра”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 163–172. doi: 10.37834/JCP2030163d.