Ангеловска, Д. (2020) “Невозможното враќање дома во пиесата Одисеј од Горан Стефановски”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 111–125. doi: 10.37834/JCP2030111a.