Тасевска Хаџи-Бошкова, И. (2020) “Расказот како жанровски и дискурзивен феномен во збирката Припитомување на кучката од Венко Андоновски”, Journal of Contemporary Philology, 3(1), pp. 71–81. doi: 10.37834/JCP2030071thb.