Дамјаноски, Милан. 2019. “Роберт Браунинг и неговите драмски монолози – мост помеѓу експериментот и традицијата”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 119–131. https://doi.org/10.37834/JCP1920119d.