Ќулавкова, Катица. 2019. “Ритуалот на жртвување и економијата на насилството ”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 95–103. https://doi.org/10.37834/JCP1920095kj.