Танушевска, Лидија. 2019. “Неменливите изрази во книжевниот превод од полски на македонски јазик”. Journal of Contemporary Philology 2 (2), 49–63. https://doi.org/10.37834/JCP1920049t.