Јовковска, Ана. 2022. “Популарната култура и декодирањето на родовите стереотипи”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 89–100. https://doi.org/10.37834/JCP2251089j.