Петревски, Бојан. 2022. “Депиктивите во збирката раскази „Мојот маж“ од Румена Бужаровска”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 59–72. https://doi.org/10.37834/JCP2251059p.