Митковска, Лилјана, and Февзудина Сарачевиќ. 2022. “Стратегии за искажување убеденост во форумските дискусии”. Journal of Contemporary Philology 5 (1), 7–25. https://doi.org/10.37834/JCP2251007m.