Бужаровска, Румена. 2020. “Англофоните наслови во едицијата Ѕвезди на светската книжевност”. Journal of Contemporary Philology 3 (2), 133–156. https://doi.org/10.37834/JCP2020133b.